Grupa ``Biedronki 1`` i ``Biedronki 2``

Realizowana podstawa: Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego nr 1

Realizowany program: „Od przedszkolaka do pierwszaka” autorstwa Iwony Brody

Wykorzystywane metody i formy pracy: elementy Paula Denisona, elementy metody Glenna Domana, rewalidacyjna terapia czynności małej motoryki RTC-MM, metoda Dobrego Startu, M. Bogdanowicz, gimnastyka Kniessów, gimnastyka twórcza według C. Offfa i R. Labana, praca z programem komputerowym EDU-3 Multimedia cz. 1,2,3,4, metoda pedagogiki zabawy KLANZY, zajęcia sensoryczne do programu „ Sensor”, program TUS- trening umiejętności społecznych, zajęcia z teorii umysłu z psychologiem, kreatywna matematyka z wykorzystaniem gier i sensoryki, elementy dramy, zajęcia plastyczne, zajęcia przyrodnicze, zajęcia z samoobsługi.

Wszystkie dzieci korzystają z przygotowanej raz w roku diagnozy funkcjonalnej opartej na Profilu PsychoedukacyjnymE.Schoplera. W odniesieniu do diagnozy każde dziecko ma przygotowany indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny odnoszący się indywidualnych potrzeb dzieci. W skali miesiąca nauczyciele w grupach monitorują realizację podstawy programowej oraz postępy dzieci w indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych.

Najważniejsze umiejętności dzieci, których uczą się dzieci w przedszkolu:

 1. Być samodzielnym: samodzielnie się załatwiać, jeść posiłki, przebierać i ubierać się.
 2. Poprawnie się zachowywać w grupie.
 3. Brać udział w różnych zajęciach.
 4. Komunikować się werbalnie.
 5. Rozumieć wiele pojęć.
 6. Rozumieć zasady zabaw i gier w tym zespołowych.
 7. Rozumieć stany emocjonalne i odpowiednio reagować w różnych sytuacjach.
 8. Przestrzegać zasad bezpieczeństwa i być ostrożnym.
 9. Wyciągać wnioski.

Grupa ``Biedronki 1`` i ``Biedronki 2``

Wychowawcy grup Biedronki 1 i Biedronki 2 : Marzena Terlecka-Kuc oraz Karolina Bartoszewicz

Terapeuci wspomagający: Justyna Grębowiec

Realizowana podstawa: Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego nr 1

Realizowany program: „Od przedszkolaka do pierwszaka” autorstwa Iwony Brody

Wykorzystywane metody i formy pracy: elementy Paula Denisona, elementy metody Glenna Domana, rewalidacyjna terapia czynności małej motoryki RTC-MM, metoda Dobrego Startu, M. Bogdanowicz, gimnastyka Kniessów, gimnastyka twórcza według C. Offfa i R. Labana, praca z programem komputerowym EDU-3 Multimedia cz. 1,2,3,4, metoda pedagogiki zabawy KLANZY, zajęcia sensoryczne do programu „ Sensor”, program TUS- trening umiejętności społecznych, zajęcia z teorii umysłu z psychologiem, kreatywna matematyka z wykorzystaniem gier i sensoryki, elementy dramy, zajęcia plastyczne, zajęcia przyrodnicze, zajęcia z samoobsługi.

Wszystkie dzieci korzystają z przygotowanej raz w roku diagnozy funkcjonalnej opartej na Profilu PsychoedukacyjnymE.Schoplera. W odniesieniu do diagnozy każde dziecko ma przygotowany indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny odnoszący się indywidualnych potrzeb dzieci. W skali miesiąca nauczyciele w grupach monitorują realizację podstawy programowej oraz postępy dzieci w indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych.

Najważniejsze umiejętności dzieci, których uczą się dzieci w przedszkolu:

 1. Być samodzielnym: samodzielnie się załatwiać, jeść posiłki, przebierać i ubierać się.
 2. Poprawnie się zachowywać w grupie.
 3. Brać udział w różnych zajęciach.
 4. Komunikować się werbalnie.
 5. Rozumieć wiele pojęć.
 6. Rozumieć zasady zabaw i gier w tym zespołowych.
 7. Rozumieć stany emocjonalne i odpowiednio reagować w różnych sytuacjach.
 8. Przestrzegać zasad bezpieczeństwa i być ostrożnym.
 9. Wyciągać wnioski.