Biuro firmy
Pomorskie Centrum Terapii Pedagogicznej
ul. Żołnierzy 8. Dywizji 13
75-692 Koszalin

NIP: 669 23 77 562
REGON: 331454147

Konto bankowe
KREDYT BANK S.A. O/KOSZALIN
41 1500 1096 1210 9006 0243 0000

Konto bankowe na turnusy psychoterapeutyczne

KREDYT BANK S.A. O/KOSZALIN
74 1500 1096 1210 9007 8219 0000

Telefony

telefon: 94 346 16 91 – rejestracja
telefon: 94 346 16 94 – fax
telefon: 94 346 16 95 – biuro

telefon kom. : 602 108 648

Strona www: www.pctp.com.pl

e-mail: pctp@hot.pl