Co nowego

Nowości dotyczące Centrum
  • 28 Lipca 2016Nabór kadry na staże/praktyki – warunki przyjęcia

  • 2 września 2015Programy komputerowe w przygotowaniu – do bezpośredniej pracy z uczniem

    Obecnie pracujemy nad nowym programem komputerowym do bezpośredniej pracy z dziećmi obejmującym zakres materiału edukacyjnego dla klas 1-3. Program oparty będzie o nowe rozwiązania terapeutyczne w tym na całościowym postrzeganiu obrazów
  • 21 Marzec 2015Program komputerowy w przygotowaniu – do diagnozy funkcjonalnej ucznia i monitorowania realizacji podstawy programowej

    Program uwzględnia możliwość tworzenia opisu dziecka i tworzenia diagnozy funkcjonalnej na potrzeby szkoły/placówki dla dzieci z autyzmem lub spektrum ASD oraz innymi deficytami rozwojowymi.
  • 10 Października 2015Szkolenia w przygotowaniu:

    Rozwijanie wiedzy ogólnej w oparciu o metody całościowe – nauka „Od całości do części- program dla dzieci z autyzmem” . ( Planowane ukończenie wrzesień 2016) Bajki i opowiadania sensoryczne w Sali doświadczania świata. ( Planowane ukończenie –wrzesień 2016)

Nasze placówki , to poradnia, przedszkole, szkoła

PCTP

PCTP

szkolenia, innowacyjne pomoce dydaktyczne, konsultacje biochemiczne

Zapisy do przedszkola

Aby zapisać dziecko do przedszkola należy:

Dotyczy dzieci autystycznych oraz dzieci z zespołem Aspergera

* wypełnić druk zgłoszenia dziecka do przedszkola

Dostarczyć odpowiednie dokumenty dziecka w tym:

* orzeczenie z Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego - konieczny jest zapis w orzeczeniu ( autyzm)
* orzeczenie o stopniu i przyczynie niepełnosprawności wydane przez lekarza orzecznika

Dotyczy dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną

* wypełnić druk zgłoszenia dziecka do przedszkola

Dostarczyć odpowiednie dokumenty dziecka w tym:

* orzeczenie z Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego- konieczny jest zapis niepełnosprawność sprzężoną
* orzeczenie o stopniu i przyczynie niepełnosprawności wydane przez lekarza orzecznika

Nabór do przedszkola trwa cały rok!