Kadra

Mirosława Ewa Jurczyszyn
Dyrektor do spraw dydaktycznych. Pedagogika ogólna, pedagogika przedszkolna, oligofrenopedagogika.
Jerzy Jarosław Jurczyszyn
Dyrektor do spraw administracyjnych. Administracja i prawo, rachunkowość i finanse, oligofrenopedagogika.
Beata Berndt
Wychowawca klasy
Joanna Kondracka
Wychowawca klasy
Katarzyna Paszkiewicz
Wychowawca klasy
Agata Majkowska
Nauczyciel wspomagający
Marek Zaręba
Nauczyciel wspomagający
Kacper Kunysz
Nauczyciel wspomagający