Badania

Badania i  konsultacje

W Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Terapeutycznej realizowane są następujące badania i konsultacje.

Psychologiczne

  1. Skala Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci od 3 do 5 lat.
  2. Test pamięci wzrokowej BENTON
  3. Skala Inteligencji Wechslera dla dzieci w wieku od 5 do 18 lat – Wechsler IntelligenceScale for Childern

Pedagogiczne

  1. Profil Psychoedukacyjny E. Schoplera
  2. Obserwacja pedagogiczna
  3. CHAT – The Checklist for Autism Toddlers –Baron –Cohen

Konsultacje dla rodziców:

  1. Poradnictwo dla rodziców w zakresie diagnostyki -omawianie diagnoz
  2. Tworzenie planów terapeutycznych
  3. Ustalanie celów i wskazań dalszej pracy terapeutycznej

Biochemiczne

Analiza składu ciała- poziom witamin, minerałów.

Kwantowy analizator stanu organizmu- to badanie z wykorzystaniem innowacyjnego urządzenia działającego w oparciu o przepływ energii w organizmie tzw. bioimpedencji.

Analiza impedanacji bioelektrycznej opiera się na wykorzystaniu wiedzy o właściwościach elektrycznych ciała ludzkiego.

Urządzenie odczytuje poziom wszystkich związków odżywczych w organizmie: witamin, minerałów, aminokwasów, koenzymów, hormonów.

Uwaga!

Analiza kwantowym rezonansem magnetycznym ma wyłącznie charakter informacyjny i nie służ diagnozie medycznej.