Grupa ``Żabki``

Realizowana podstawa: Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego nr 1 i 3

Realizowany program: „Od przedszkolaka do pierwszaka” autorstwa Iwony Brody

Wykorzystywane metody i formy pracy: elementy Paula Dennisona, elementy metody Glenna Domana, rewalidacyjna terapia czynności małej motoryki RTC-MM, metoda Dobrego Startu, M. Bogdanowicz, gimnastyka Kniessów, gimnastyka twórcza według C. Offfa i R. Labana, praca z programem komputerowym EDU-3 Multimedia cz. 1,2,3,4, metoda pedagogiki zabawy KLANZY, zajęcia sensoryczne do programu „ Sensor”, program TUS- trening umiejętności społecznych, zajęcia z teorii umysłu z psychologiem, kreatywna matematyka z wykorzystaniem gier i sensoryki, elementy dramy, zajęcia plastyczne, zajęcia przyrodnicze, zajęcia z samoobsługi.

Wszystkie dzieci korzystają z przygotowanej raz w roku diagnozy funkcjonalnej opartej na Profilu PsychoedukacyjnymE.Schoplera. W odniesieniu do diagnozy każde dziecko ma przygotowany indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny odnoszący się indywidualnych potrzeb dzieci. W skali miesiąca nauczyciele w grupach monitorują realizację podstawy programowej oraz postępy dzieci w indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych.

Najważniejsze umiejętności dzieci, których uczą się dzieci w przedszkolu:

  1. Być samodzielnym: samodzielnie się załatwiać, jeść posiłki, przebierać i ubierać się.
  2. Poprawnie się zachowywać w grupie.
  3. Brać udział w różnych zajęciach.
  4. Komunikować się werbalnie.
  5. Rozumieć wiele pojęć.
  6. Rozumieć zasady zabaw i gier w tym zespołowych.
  7. Rozumieć stany emocjonalne i odpowiednio reagować w różnych sytuacjach.
  8. Przestrzegać zasad bezpieczeństwa i być ostrożnym.
  9. Wyciągać wnioski.

Fancy Gallery Error:
No gallery with the ID 5 was found or you have not created albums for it yet.