Informacje

Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koszalinie i Ośrodek Diagnostyki i Terapii „ Mały Książę”  zajmuje się prowadzeniem badań diagnostycznym dzieci w wieku od 1 do 6 r.ż. W ramach badań diagnostycznych rodzic otrzymuje kompleksową informację na temat stanu dziecka. Nasza działalność skoncentrowana jest głównie na wykrywaniu nieprawidłowości w rozwoju ze spektrum zaburzeń autystycznych.

Wykonujemy również odpłatnia  psychologiczne dzieci starszych z wykorzystaniem wystandaryzowanych narzędzi psychologicznych.

Kryteria zakwalifikowania dziecka  na badania w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu

– wiek dziecka od 1 lat do 5 lat

– dziecko nie posiada wcześniej przygotowanej diagnozy

Kryteria zachowań kwalifikujących dziecko na badania w kierunku ASD (spektrum zachowań autystycznych)  jeśli występują  3 lub więcej takich zachowań:

 • nie mówi lub ma duże ograniczenia w mówieniu
 • wołane po imieniu nie odwraca się w kierunku osoby, która woła dziecko
 • nie wskazuje palcem
 • nie wyciąga rąk do najbliższych
 • nie potrafi poprosić o pomoc
 • nie nawiązuje kontaktu wzrokowego lub kontakt wzrokowy jest ograniczony
 • bark wspólnego pola uwagi ( nie patrzy w kierunku w który wszyscy spoglądają w danej sytuacji)
 • nie potrafi bawić się zabawkami lub bawi się w sposób nietypowy,  leży na ziemi bawiąc się samochodzikiem i patrząc pod kątem na obracające się kółka lub kręci różnymi przedmiotami,  uderza czymś, ustawia przedmioty w szeregu w rządzie, wszystko porządkuje, zamyka i otwiera szuflady, szafy, ciągle wykłada i wkłada przedmioty nie wykorzystując ich do zabawy ciągle powtarza te same zabawy
 • nie interesuje się rówieśnikami
 • wykonuje powtarzające się ruchy – np. trzepocze rękoma na wysokości wzroku, podskakuje, kołysze się
 • biega od punktu do punktu z odwróconą w bok głową
 • kartkuje książkę nie zwracając uwagi na obrazki
 • sprawie wrażenie jakby nie rozumiało kierowanych do niego poleceń
 • źle reaguje na zmiany, ma problemy adaptacyjne
 • często wpada w złość z zachowaniami agresywnymi, piszczy, krzyczy, wygina się bez kontroli do tyłu
 • nie odczuwa lęku i strachu w sytuacjach niebezpiecznych, nie kontroluje swoich ruchów
 • nie patrzy na to co robi ( brak kontroli wzrokowej przy wykonywaniu jakiś czynności)
 • narzuca tok zabawy
 • zatyka uszy, chodzi na palcach
 • często w specyficzny sposób „buczy” lub wydaje dźwięki nie służące komunikacji

 

PŁATNE BADANIA DIAGNOSTYCZNE 

Cennik badań:

Pakiet podstawowy:

Obserwacja psychopedagogiczna pod kątem całościowych zaburzeń rozwojowych z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi diagnostycznych:

 • dzieci od 2 do 3 lat – 220 zł – tylko pod kątem autyzmu i zaburzeń ze spektrum ASD
 • dzieci od 3-4 lat – 220 zł – pod kątem autyzmu oraz badanie PEP-R – Profil Psychoedukacyjny E. Schoplera
 • dzieci od 4-6 lat – 220 zł – pod kątem autyzmu oraz badanie PEP-R –Profil Psychoedukacyjny E. Schoplera
 • dzieci od 3-5 lat – 300 zł – padanie psychologiczne z wykorzystaniem Skali IDS-P –Skala Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym od 3 do 5 lat
 • dzieci od 7- 15 lat – 300 zł – badanie psychologiczne z wykorzystaniem test WISC-R – Skala Inteligencji D. Wechslera dla Dzieci –Wersja Zmodyfikowana

 

Zespół diagnostyczny w  NPPP tworzą:

– psycholog, pedagog, logopeda

Rejestracja na badania

Każde badanie należy wcześniej uzgodnić – 94 346 16 94  lub 94 346 1691