Informacje

Adres:
Niepubliczne Specjalistyczne Przedszkole Terapeutyczne „Mały Książę” w Koszalinie
75-692 Koszalin ul. Dywizji Drezdeńskiej 13

Telefon do sekretariatu: 94 346 16 91 lub 92, 93
Telefon do Dyrektora: 94 346 16 95, 602 108 648
e-mail: pctp@hot.pl

Organ prowadzący:

Pomorskie Centrum Terapii Pedagogicznej w Koszalinie
75-692 Koszalin, ul. Dywizji Drezdeńskiej 13

Wpis przedszkola
Przedszkole „Mały Książę” posiada wpis jako Niepubliczna Placówka Oświatowa nr 7  z dnia 10 czerwca 2011 wydany przez Prezydenta Miasta Koszalina.

Pomorskie Centrum Terapii Pedagogicznej zaprasza do współpracy:

  • psychologów klinicznych
  • psychiatrów
  • neurologów
  • logopedów
  • neurologopedów
  • pedagogów specjalnych

Oferujemy elastyczne warunki współpracy, przyjazną atmosferę.

Nasza Placówka w lutym 2014 roku uczestniczyła w ewaluacji zewnętrznej – w ramach oceny otrzymała ocenę B – ewaluowane wymaganie – Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z raportem Kuratorium Oświaty i Wychowania w Szczecinie.

Załączniki do pobrania:

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ.PDF (433 kB)