Informacje o szkole

Niepubliczna Szkoła Podstawowa

„Mały Książę”

75-692 Koszalin

ul. Żołnierzy 8. Dywizji 13

REGON 321440383, NIP 6692521088

Telefon – 94 346 16 95,

 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa „ Mały Książę” w Koszalinie powstała w 2014 roku. Do placówki uczęszczają dzieci z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Szkoła jest kameralną placówką nastawioną na dużą indywidualizację pracy z uczniem. System taki można wprowadzić tylko w klasach gdzie ilość uczniów jest bardzo mała. Obecnie w klasach jest od 2 do 4 uczniów. W każdej klasie jest średnio od 2-3 nauczycieli.

W naszej szkole prawie wszyscy uczniowie mają autyzm. Biorąc pod uwagę specyfikę funkcjonowania dzieci z autyzmem staramy się w wieloaspektowo pomóc im przyswajać wiedzę, którą uwzględnia podstawa programowa.

Najważniejszym elementem pracy dydaktyczno-wychowaczej jest solidna diagnoza funkcjonalna, którą przygotowujemy współpracując w zespole pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Diagnoza uwzględnia stan dziecka w zakresie: radzenia sobie z materiałem szkolnym, problemy związane z integracją sensoryczną, problemy w komunikacji, ewentualne problemy związane z zachowaniem, radzenie sobie z sytuacjami społecznymi.

W szkole staramy się wdrażać i aktualizować zakres dostosowań edukacyjnych dla naszych uczniów. Indywidualizacja polega najczęściej na: ograniczeniu bodźców w otoczeniu, większej powtarzalności materiału, powtarzalności komunikatów, uczeniu przez działanie, eksperymentowanie, wprowadzaniu elementów relaksacyjnych, wprowadzaniu ciekawych pomocy dydaktycznych, zwiększeniu działań rewalidacyjnych nakierowanych na zajęcia z zakresu teorii umysłu.

Jesteśmy przekonani, że zindywidualizowane podejście do każdego ucznia i jego potrzeb oraz możliwości daje konkretne pozytywne efekty zarówno kształcenia jak i wychowania.

Główny cel koncepcji pracy naszej szkoły, to „Uczeń radzi sobie w szkole i różnych sytuacjach społecznych’ .

Nasza placówka podejmuje również próby integrowania naszych uczniów z różnym środowiskiem. Nasi uczniowie chodzą do teatru, kina, wyjeżdżają na wycieczki, spotykają się z uczniami innych szkół.

Ważnym elementem procesu edukacyjnego jest bardzo dobra współpraca z rodzicami naszych uczniów. Rodzice uczniów na bieżąco są informowani o funkcjonowaniu  dzieci w szkole. Wszystkie działania są w pełni konsultowane z rodzicami naszych uczniów.

Dzięki wyznaczonej przez zespół pedagogów oraz dyrekcję placówki i rodziców zasadom funkcjonowania szkoły udaje się znacząco poprawić ogólne funkcjonowanie naszych uczniów.