Kadra

Mirosława Ewa Jurczyszyn
Dyrektor do spraw dydaktycznych. Pedagogika ogólna, pedagogika przedszkolna, oligofrenopedagogika. Edukacja i rewalidacja osób z autyzmem.
Jerzy Jarosław Jurczyszyn
Dyrektor do spraw administracyjnych. Administracja i prawo, rachunkowość i finanse, oligofrenopedagogika.
Beata Jowita Michalska
Oligofrenopedagog, koordynator ds. diagnozy funkcjonalnej. Edukacja i rewalidacja osób z autyzmem.
Alicja Mucha
Logopeda, pedagog, oligofrenopedagog, konsultant ds. diagnozy funkcjonalnej. Edukacja i rewalidacja osób z autyzmem.
Anetta Machała
Specjalista do spraw administracyjnych i personalnych