Kadra

Mirosława Ewa Jurczyszyn
Dyrektor do spraw dydaktycznych. Pedagogika ogólna, pedagogika przedszkolna, oligofrenopedagogika. Edukacja i rewalidacja osób z autyzmem.
Jerzy Jarosław Jurczyszyn
Dyrektor do spraw administracyjnych. Administracja i prawo, rachunkowość i finanse, oligofrenopedagogika.
Beata Jowita Michalska
Oligofrenopedagog, koordynator ds. diagnozy funkcjonalnej. Edukacja i rewalidacja osób z autyzmem.
Alicja Mucha
Logopeda, pedagog, oligofrenopedagog, konsultant ds. diagnozy funkcjonalnej. Edukacja i rewalidacja osób z autyzmem.
Aleksandra Popowicz
Wychowawca grupy przedszkolnej, pedagog edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu, wychowanie fizyczne
Justyna Grębowiec
Pedagog, logopeda
Kesja Gorczyńska
Wychowawca grupy przedszkolnej, pedagog edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu, język polski
Marcin Michalski
Kierowca, pracownik techniczny
Anetta Machała
Specjalista do spraw administracyjnych i personalnych
Sylwia Piwczyńska
Pedagog wspomagający, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Klaudia Kozikowska
Pedagog wspomagający -pedagogika wczesnoszkolna
Natalia Kuźmińska
Wychowawca grupy przedszkolnej, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, surdopedagogika
Natalia Ganiszewska
Nauczyciel wspomagający, nauczyciel historii i języka polskiego
Aleksandra Drożdż
Wychowawca grupy przedszkolnej, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, logopeda
Marta Wojewoda
Wychowawca grupy przedszkolnej, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, oligofrenopedagogika
Katarzyna Moskwa
Psycholog
Ewelina Sienkiewicz
Nauczyciel wspomagający
Monika Bogucka
opiekun w grupie - studentka pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej