Kadra

Mirosława Ewa Jurczyszyn
Dyrektor do spraw dydaktycznych. Pedagogika ogólna, pedagogika przedszkolna, oligofrenopedagogika. Edukacja i rewalidacja osób z autyzmem.
Jerzy Jarosław Jurczyszyn
Dyrektor do spraw administracyjnych. Administracja i prawo, rachunkowość i finanse, oligofrenopedagogika.
Beata Berndt
Wychowawca klasy, edukacja i rewalidacja osób z autyzmem, plastyka i technika, bibliotekarstwo edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, język polski , oligofrenopedagogika
Joanna Kondracka
Wychowawca klasy, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, język polski, edukacja i rewalidacja osób z autyzmem, logopedia, oligofrenopedagogika
Katarzyna Paszkiewicz
Wychowawca klasy, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, edukacja i rewalidacja osób z autyzmem, geografia
Agata Majkowska
Nauczyciel wspomagający, nauczyciel przedmiotów- przyrody, biologii, matematyki, edukacji wczesnoskzolnej i przedszkolnej, rewalidacja i edukacja osób z autyzmem, oligofrenopedagogika
Marek Zaręba
Nauczyciel wspomagający, nauczyciel przedmiotów- angielskiego, wychowania fizycznego, edukacja i rewalidacja osób z autyzmem
Kacper Kunysz
Nauczyciel wspomagający, nauczyciel przedmiotów- angielskiego, wychowania fizycznego, edukacja i rewalidacja osób z autyzmem
Katarzyna Moskwa
Psycholog - zajęcia rewalidacyjne, diagnoza, obserwacja, konsultacje
Leszek Piotrowicz
Nauczyciel muzyki, edukacja wczesnoszkolna