(Wczesne Wspomaganie Rozwoju)

Terapia WWR

W poradni realizowane są zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju. Zajęcia są przeznaczone dla dzieci w wieku od 12 miesiąca życia z takimi deficytami rozwojowymi jak: całościowe zaburzenia rozwojowe, autyzm dziecięcy, opóźnienia rozwoju psychoruchowego

W ramach zajęć wczesnego wspomagania prowadzone są zajęcia: logopedyczne, pedagogiczne, psychologiczne.

W ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci mogą skorzystać z  bezpłatnych zajęć w od 4 do 8 godzin miesiącu.