Kadra

Mirosława Ewa Jurczyszyn
Dyrektor do spraw dydaktycznych. Pedagogika ogólna, pedagogika przedszkolna, oligofrenopedagogika.
Jerzy Jarosław Jurczyszyn
Dyrektor do spraw administracyjnych. Administracja i prawo, rachunkowość i finanse, oligofrenopedagogika.
Beata Jowita Michalska
Oligofrenopedagog, koordynator ds. diagnozy funkcjonalnej.
Alicja Mucha
Logopeda, pedagog, oligofrenopedagog, konsultant ds. diagnozy funkcjonalnej.
Aleksandra Popowicz
Pedagog edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog
Justyna Grębowiec
Pedagog
Kesja Gorczyńska
Wychowawca grupy przedszkolnej
Marcin Michalski
Kierowca, pracownik techniczny
Anetta Machała
Specjalista do spraw administracyjnych i personalnych
Sylwia Piwczyńska
Pedagog wspomagający
Klaudia Kozikowska
Pedagog wspomagający -pedagogika wczesnoszkolna