Materiały edukacyjno-terapeutyczne w przygotowaniu ( Planowane ukończenie wrzesień 2017)

Metoda całościowa – nauka matematyki w klasach 1-3 – Zestaw pomocy dydaktycznych

Program czytelniczy – analiza tekstu w klasach 1-3 – Zestaw pomocy dydaktycznych