Rozwijanie wiedzy ogólnej w oparciu o metody całościowe – nauka „Od całości do części- program dla  dzieci z autyzmem” . ( Planowane ukończenie wrzesień 2016)

Bajki i opowiadania sensoryczne  w Sali doświadczania świata. ( Planowane ukończenie –wrzesień 2016)