ROZPOZNAWANIE EMOCJI PIERWSZEGO RZĘDU

 

Pomoce dydaktyczne do realizacji zajęć z teorii umysłu przygotowano biorąc pod uwagę stopniowanie trudności i problemy w rozwoju dzieci autystycznych i ze spektrum autyzmu. W zestawach do dyspozycji są takie materiały jak:

Zestaw „Smutne i wesołe obrazy” – w skład zestawu wchodzi 1 teczka, konspekt, 21 plansz do terapii, płyta audio z wierszykami. W zestawie znajdują się schematyczne twarze przedstawiające różne stany emocjonalne oraz teksty w których zawarte są różne emocje. Zadaniem dziecka jest odsłuchanie i przeanalizowanie treści a następnie dopasowanie odpowiedniej twarzy. W zestawie umieszczono również różne zdjęcia krajobrazy oraz zdjęcia sytuacyjne do których trzeba dopasować odpowiednią twarz emocjonalną.

Bajki a teoria umysłu

Przygotowane teksty zostały maksymalnie zredukowane, aby umożliwić a zarazem ułatwić dzieciom analizę tekstu pod kątem wydarzeń oraz pod kątem rozumienia występujących w tekście stanów emocjonalnych. Praca z bajkami w początkowej fazie polega na odsłuchaniu bajki z płyty audio. Podczas słuchania terapeuta pokazuje wybraną plansze przedstawiającą dana sekwencje wydarzeń. Do poszczególnych sekwencji terapeuta dopasowuje wybrana schematyczna twarz, analizując rodzaj emocji, którą można przypisać do danej sytuacji. Oprócz rozpoznawania takich stanów emocjonalnych jak: wesoły, smutny, zły, przestraszony, dziecko uczy się analizy treści tekstu, odpowiadania na zadawane pytania, rozwija pamięć, myślenie.

Wybrane bajki o zredukowanej sekwencji wydarzeń:

  • Calineczka – w skład wchodzi zestaw plansz przedstawiający obrazy do sekwencji wydarzeń, płyta audio z nagraną treścią bajki.
  • Jaś i Małgosia – w skład wchodzi zestaw plansz przedstawiający obrazy do sekwencji wydarzeń, płyta audio z treścią bajki.
  • O rybaku i złotej rybce – w skład wchodzą zestaw plansz przedstawiający obrazy do sekwencji wydarzeń, płyta audio z treścią bajki.
  • Żółta kredka – w skład wchodzą zestaw plansz przedstawiający obraz do sekwencji wydarzeń, płyta audio.
Powrót