Materiały do terapii

13 października 2015

Rozwijanie wiedzy ogólnej i nauka czytania

„Pojedyncze fakty są bazą, na której buduje się inteligencję” Glenn Doman   W metodzie tej już w bardzo młodym wieku dziecka, wytwarzamy zainteresowanie słowem drukowanym i […]
13 października 2015

Zestaw do logicznego myślenia

OPIS MERYTORYCZNY ZESTAWU – „LOGICZNE MYŚLENIE” – STRUKTURA Rozwijanie logicznego myślenia ułatwi dziecku szereg dobrze zaplanowanych zabaw i ćwiczeń. Ustalając ich przebieg należy wziąć pod uwagę […]
13 października 2015

Zestawy do terapii mowy

ROZWIJANIE ARTYKULACJI ZESTAW Z LITERKAMI  I RYMOWANKAMI Zestaw służy do osłuchania się z wymową poszczególnych głosek. Do każdej głoski przyporządkowano wierszyk rymowankę. Wierszyk należy odtwarzać na […]
13 października 2015

Zestaw do diagnozy

Zestaw zawiera plansze z numerami, z obrazkami przedmiotów, których sposób użycia dziecko ma naśladować, zeszyt do zadań z pisania, litery z tektury, karty do posegregowania według […]
13 października 2015

Zestawy do rozwoju funkcji poznawczych – Pajęczyna skojarzeń

Zestawy opierają się na budowaniu sieci skojarzeń związanych z danym tematem. Za pośrednictwem zestawów rozwijamy gotowość i zakres  pamięci, budujemy zasób słownika biernego i czynnego. Zestaw […]
13 października 2015

Zestawy do rozwijania percepcji słuchowej

ROZWIJANIE PERCEPCJI SŁUCHOWEJ Różnicowanie dźwięków, ich analiza i synteza dokonują się na poziomie ośrodkowego układu nerwowego. Jeżeli ośrodek słuchowy kory mózgowej jest uszkodzony lub mniej sprawny, proces różnicowania, analizowania i syntetyzowania […]
13 października 2015

Zestawy do teorii umysłu

ROZPOZNAWANIE EMOCJI PIERWSZEGO RZĘDU   Pomoce dydaktyczne do realizacji zajęć z teorii umysłu przygotowano biorąc pod uwagę stopniowanie trudności i problemy w rozwoju dzieci autystycznych i […]