TURNUSY REHABLITACYJNE O PROFILU PSYCHOTERAPEUTYCZNYM

Pomorskie Centrum Terapii Pedagogicznej od 1994 roku jest organizatorem  turnusów rehabilitacyjnych o profilu psychoterapeutycznym.  Organizowane  turnusy przeznaczone są dla dzieci od 3 roku życia do 18 lat wraz z rodzicami i opiekunami.  W ramach turnusów zajmujemy się diagnostyką i terapią dzieci z autyzmem i zespołem Downa oraz dziećmi z wadami genetycznymi o nieprawidłowym rozwoju poznawczym. Podczas turnusów ważnym elementem programu jest przeprowadzenie kompleksowej diagnozy funkcjonalnej, która określa stan funkcjonowania dziecka.

Dane organizatora:

Pomorskie Centrum Terapii Pedagogicznej w Koszalinie, jest licencjonowanym organizatorem turnusów rehabilitacyjnych.

Kilka zdjęć z pięknego Mrzeżyna

 

Zdjęcia z ośrodka ” Bogdanka”

Terapia na turnusie psychoterapeutycznym:

Podczas turnusu prowadzone są następujące zajęcia indywidualne:

 1. Diagnoza według Profilu Psychoedukacyjnego
 2. Zajęcia logopedyczne
 3. Zajęcia z terapii reki
 4. Zajęcia sensoryczne
 5. Zajęcia wspomagające rozwój intelektualny
 6. Zajęcia z teorii umysłu

Zajęcia grupowe:

 1. Zajęcia plastyczne
 2. Zajęcia ruchowe
 3. Dyskoteka dla dzieci

Zajęcia w sobotę:

Plastyka w plenerze.

Zajęcia w niedziele:

 1. Zajęcia sportowe.
 2. Ognisko z pieczoną kiełbasą.

Zajęcia indywidualne organizowane są od poniedziałku do piątku.

Codziennie: 3 zajęcia indywidualne (po 25 minut) oraz 3 zajęcia grupowe.

Rodzaje turnusu:

PCTP specjalizuje się w organizacji turnusów o profilu psychoterapeutycznym. Turnusy przeznaczone są dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. W turnusach uczestniczą dzieci z autyzmem, zespołem Downa oraz dzieci ze schorzeniami neurologicznymi. Turnus może być dofinansowany ze środków PFRON.

Na turnusach prowadzona jest specjalistyczna diagnoza i terapia psychologiczno-pedagogiczna. Nie prowadzimy zabiegów z zakresu rehabilitacji fizycznej.

 • Obecnie nie jest prowadzony nabór na turnus na rok 2017 
 • O ewentualnym naborze na kolejny rok powiadomimy Państwa 

Załączniki do pobrania:

Powrót