Programy komputerowe w przygotowaniu – do bezpośredniej pracy z uczniem

Obecnie pracujemy nad nowym programem komputerowym do bezpośredniej pracy z dziećmi obejmującym zakres materiału edukacyjnego dla klas 1-3. Program oparty będzie o nowe rozwiązania terapeutyczne  w tym na całościowym postrzeganiu obrazów.