Program komputerowy w przygotowaniu – do diagnozy funkcjonalnej ucznia i monitorowania realizacji podstawy programowej

Programy komputerowe w przygotowaniu – do bezpośredniej pracy z uczniem
27 listopada 2015
Szkolenia w przygotowaniu:
27 listopada 2015

Program komputerowy w przygotowaniu – do diagnozy funkcjonalnej ucznia i monitorowania realizacji podstawy programowej

Program uwzględnia możliwość tworzenia opisu dziecka i tworzenia diagnozy funkcjonalnej na potrzeby szkoły/placówki dla dzieci z autyzmem lub spektrum ASD oraz innymi deficytami rozwojowymi.