OPIS MERYTORYCZNY ZESTAWU – „LOGICZNE MYŚLENIE” – STRUKTURA

Rozwijanie logicznego myślenia ułatwi dziecku szereg dobrze zaplanowanych zabaw i ćwiczeń. Ustalając ich przebieg należy wziąć pod uwagę jakich pomocy dydaktycznych użyjemy. Do rozwijania logicznego myślenia doskonale nadają się specjalnie przygotowane urozmaicone plansze graficzne.

Plansza graficzna ułatwi dziecku poznawanie nowych pojęć. Bogaty zestaw plansz posegregowano zgodnie z wiekiem i zasadą stopniowania trudności. Elementy najprostsze znajdują się na początku a w miarę ich opanowania pojawiają się nowe pojęcia, które dziecko przyswaja.

Zestaw DO ROZWIJANIA LOGICZNEGO MYŚLENIA przygotowano w 5 segregatorach.

SEGREGATOR NR 1

Położenie przedmiotów w przestrzeni:

 • dla 3 latków; na, pod, za, obok, wysoko, nisko.
 • dla 4 latków; między, wyżej, niżej, daleko, blisko.
 • dla 5 latków; na prawo, na lewo, naprzeciw.
 • dla 6 latków; na prawo od, na lewo od, w środku, wewnątrz, na brzegu

Kierunek przedmiotów:

 • dla 3 latków; w przód, w tył, do góry, na dól.
 • dla 4 latków; przed siebie, za siebie, w bok.
 • dla 5 latków; w prawo, w lewo.
 • dla 6 latków; w prawo, w lewo, na wprost, przed siebie, w tył – za siebie.

Określanie czasu:

 • dla 3 latków; długo, krótko.
 • dla 4 latków; długo-krótko, krótko-krócej.
 • dla 5 latków; rano, w południe, wieczór, dzisiaj, wczoraj, jutro, nazwy dni  tygodnia, aktualna pora roku.
 • dla 6 latków; długo-dłużej, krótko-krócej, szybko-wolno, teraz-przedtem, potem-najpierw, rano-południe, wczoraj, dzisiaj, jutro.

Wielkość przedmiotów:

 • dla 3 latków; długi, krótki.
 • dla 4 latków; duży – większy, mały – mniejszy, gruby – grubszy, cienki – cieńszy, taki sam, długi – dłuższy, krótki – krótszy, taki sam.
 • dla 5 latków; mały – mniejszy – najmniejszy, duży – większy – największy.

Figury geometryczne:

 • dla 3 latków; manipulowanie figurami geometrycznymi przestrzennymi i płaskimi, bez konieczności nazywania ich.
 • dla 4 latków; rozpoznawanie figur geometrycznych przestrzennych i płaskich (kula, kolo, sześcian, kwadrat).
 • dla 5 latków; układanie kompozycji z figur geometrycznych; używanie nazw (kwadrat, trójkąt).
 • dla 6 latków; zapoznanie z podstawowymi figurami geometrycznymi płaskimi i przestrzennymi (kolo, kwadrat, prostokąt, trójkąt, kula, sześcian). Rozpoznawanie i nazywanie.

Zbiory; klasyfikacja:

 • dla 3 latków; poznawanie zbioru przedmiotów próby klasyfikacji przedmiotów według cech jakościowych, gromadzenie przedmiotów mających wybraną cechę (wielkość, kształt, przeznaczenie).
 • dla 4 latków; poznawanie zbiorów przedmiotów klasyfikowanie przedmiotów według jednej lub więcej cech.
 • dla 5 latków; poznawanie zbiorów przedmiotów, klasyfikowanie według cech jakościowych, np. przeznaczenie, próby tworzenia zbioru na podstawie pojęć ogólnych, podział zbioru na podzbiory według różnych właściwości.

SEGREGATOR NR 3, SEGREGATOR NR 4, SEGREGATOR NR 5

Działania w zakresie 10 – dodawanie i odejmowanie

 • dla 3 latków; Porównywanie liczebności zbiorów; dużo – mało, tyle samo, posługiwanie się liczebnikami 1,2.
 • dla 4 latków; Porównywanie liczebności zbiorów; równo, mniej-więcej, o jeden więcej, o jeden mniej, posługiwanie się liczbami 1-4.
 • dla 5 latków; kształtowanie pojęcia liczby elementów zbioru, ocenianie „na oko” liczby rożnych elementów przez łączenie ich w pary, liczba elementów zbioru do sześciu, uporządkowanie układu zbioru w zakresie sześciu, według liczebności wzrastającej i malejącej, posługiwanie się liczbami porządkowymi.
 • dla 6 latków; kształtowanie pojęcia liczby elementów zbioru, ocenianie na oko liczby elementów zbioru (dużo, mało, tyle samo), badanie czy dane zbiory są równoliczne i nierównoliczne przez ustawienie ich elementów w pary, klasyfikowanie zbiorów według wzrastającej liczby elementów jako przygotowanie do zrozumienia, ze ciąg liczb naturalnych określają dwie relacje; jest większa o jeden. Posługiwanie się liczbami naturalnymi, posługiwanie się liczebnikami głównymi w zakresie 10, poznawanie liczebników porządkowych, pierwszy, drugi…, dodawanie i odejmowanie w zakresie 10, odczytywanie cyfr oznaczających liczby; 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.
Powrót