ROZWIJANIE ARTYKULACJI

ZESTAW Z LITERKAMI  I RYMOWANKAMI

Zestaw służy do osłuchania się z wymową poszczególnych głosek. Do każdej głoski przyporządkowano wierszyk rymowankę. Wierszyk należy odtwarzać na płycie audio dołączonej do zestawu. Dziecko słucha a następnie podejmuje próbę wymawiania poszczególnych głosek.

 


ZESTAW – SAMOGŁOSKI

Zestaw składa się z plansz przedstawiających poszczególne samogłoski oraz  połączenia samogłosek w różnych konfiguracjach. Zestaw znacznie usprawnia rozwój pierwszych wokalizacji, pomaga w budowaniu pierwszych słów. Do zestawu dołączono płytę audio na której nagrane są poszczególne dźwięki. Samogłoski przygotowano w dużym formacie oraz rzucającym się w oczy kolorze czerwonym.

BUDOWANIE ZASOBU SŁOWNIKA

ZESTAWCZASOWNIKI

Czasowniki – plansze – przedstawiające czynności. Zestaw przygotowany jest w formie obrazkowej i wyrazowej. Każdy obrazek przedstawia daną czynność i ma odpowiednik w wyrazie. W skład zestawu wchodzi: 15 sztuk czasowników oraz 15 sztuk wyrazów. Wyrazy będą pomocne w dalszej nauce czytania, szczególnie przy tworzeniu zdań.


ZESTAWPRZYMIOTNIKI

Poprzez przymiotniki dokonujemy oceny np.: ładny – brzydki, określamy takie cechy, jak barwa, kształt, objętość, ciężar, itp. Chodzi tu o ukierunkowanie spostrzeżeń dzieci i doskonalenie analizy spostrzeżeniowej przedmiotu przez świadomość tego, ze przedmiot posiada różne własności, które można nazwać i określić. Poprzez przymiotniki następuje poznanie zróżnicowanych wartości, określeń i porównywanie różnych wartości zmysłowych.

 

Przymiotniki – kolory – przygotowane są w formie obrazkowej i wyrazowej. W zestawie znajduje się 16 plansz z kolorowymi plamami oraz 16 wyrazów odpowiedników wyrazowych przedstawionych na planszach kolorów. Plansze są formatu A4.


ZESTAW – STANY EMOCJONALNE

Stany emocjonalne – 5 plansz przedstawiających stany emocjonalne na przykład: radość, strach, zdziwienie. Zestaw przygotowany jest w formie obrazkowej i wyrazowej.


ZESTAW – GRA CIAŁA

Celem zestawu jest: rozwijanie umiejętności komunikowania się za pomocą ciała, poprawa orientacji w schemacie własnego ciała. Zestaw polecany jest szczególnie do terapii dzieci z porażeniem mózgowym, które z uwagi na problemy czucia i ruchu posiadają zaburzone rozumienie schematu własnego ciała.

  • Zestaw zawiera; trzy serie obrazków, za pomocą, których dziecko mobilizowane jest do komunikacji za pośrednictwem ruchów ciała.
  • Zestaw uzmysławia dziecku, które części ciała, do czego służą oraz jakie ruchy się nimi wykonuje.
  • Zestaw poprawia  rozwój umiejętności klasyfikowania czynności poprzez segregowanie obrazków do odpowiednich części ciała oraz twarzy.

 

Zadaniem dziecka jest:

  • Wskazanie wśród wymieszanych obrazków, które części  twarzy lub ciała służą do wykonania różnych czynności.
  • Posegregowanie obrazków zależnie od wykorzystywanych zmysłów.
  • Posegregowanie obrazków zależnie od wykorzystywanych w czynnościach różnych części ciała.
  • Naśladowanie ruchem różnych czynności widzianych na obrazkach.

ZESTAW – ZABAWY DŹWIĘKONAŚLADOWCZE

Celem zestawu jest rozwijanie prozodii mowy (melodia, rytm, akcent), oddychania, słuchu fonematycznego, sprawności koordynacji narządów mowy oraz artykulacji, różnicowanie głosek opozycyjnych. Zestaw jest szczególnie polecany dla dzieci z zespołem Downa z uwagi na ich problemy z oddychaniem oraz z prozodią mowy. Zestaw zawiera; konspekt uwzględniający procedurę prowadzenia zajęć, zestaw obrazków ze zwierzętami, przedmiotami, pojazdami, zestaw wierszyków i zagadek do ćwiczeń dźwiękonaśladowczych, treść bajki przedstawioną w formie plansz oraz plansze zadaniowe nawiązujące do treści bajki, komplet malowanek jednoelementowych nawiązujących do treści bajki oraz ćwiczeń dźwiękonaśladowczych.

Powrót