Nowości

27 listopada 2015

Program komputerowy do tworzenia programów edukacyjno-terapeutycznych dla przedszkoli/ośrodków.

Programy miesięczne dla przedszkoli terapeutycznych/integracyjnych/specjalnych uwzględniające podstawę programową nr 1 i 3. Programy zawierają  12 części  rozpisanych na każdy miesiąc, dzień z obszarami, celami, procedurami, pomocami […]
27 listopada 2015

Materiały edukacyjno-terapeutyczne w przygotowaniu ( Planowane ukończenie wrzesień 2017)

Metoda całościowa – nauka matematyki w klasach 1-3 – Zestaw pomocy dydaktycznych Program czytelniczy – analiza tekstu w klasach 1-3 – Zestaw pomocy dydaktycznych
27 listopada 2015

Szkolenia w przygotowaniu:

Rozwijanie wiedzy ogólnej w oparciu o metody całościowe – nauka „Od całości do części- program dla  dzieci z autyzmem” . ( Planowane ukończenie wrzesień 2016) Bajki […]
27 listopada 2015

Program komputerowy w przygotowaniu – do diagnozy funkcjonalnej ucznia i monitorowania realizacji podstawy programowej

Program uwzględnia możliwość tworzenia opisu dziecka i tworzenia diagnozy funkcjonalnej na potrzeby szkoły/placówki dla dzieci z autyzmem lub spektrum ASD oraz innymi deficytami rozwojowymi.
27 listopada 2015

Programy komputerowe w przygotowaniu – do bezpośredniej pracy z uczniem

Obecnie pracujemy nad nowym programem komputerowym do bezpośredniej pracy z dziećmi obejmującym zakres materiału edukacyjnego dla klas 1-3. Program oparty będzie o nowe rozwiązania terapeutyczne  w […]