O firmie

Pomorskie Centrum Terapii Pedagogicznej działa od 1992 roku. Od wielu lat zajmujemy się diagnozą i terapią dzieci z deficytami rozwojowymi. Z pomocy diagnostyczno-terapeutycznej naszej placówki korzystają dzieci z autyzmem oraz z problemami ze spektrum autystycznego oraz dzieci z innymi deficytami rozwojowymi. Rocznie z naszych usług korzysta około 400 dzieci. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w diagnozowaniu i realizacji rożnych form terapii. Jako placówka podczas zajęć terapeutycznych stosujemy innowacyjne rozwiązania opracowane według własnych projektów, są to pomoce dydaktyczne oraz programy multimedialne. Wiele naszych produktów, które sprawdziły się w naszej pracy udostępniliśmy do sprzedaży. W ramach naszej działalności prowadzimy również szkolenia i warsztaty z zakresu diagnozy oraz terapii sensorycznej.

Główną misją firmy jest prowadzenie różnego rodzaju działań na rzecz nowoczesnych form diagnostyki i terapii.

Działania te realizujemy poprzez:

 • Wydawnictwa książkowe.
 • Wydawnictwa fonograficzne i audiowizualne.
 • Działalność Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – polegającej na prowadzeniu usług diagnostycznych i terapeutycznych.
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dla dzieci do momentu podjęcia nauki w szkole.
 • Działalność szkoleniowa Niepublicznego Centrum Edukacji Pedagogicznej.
 • Produkcje programów komputerowych do diagnozy i terapii.
 • Produkcje pomocy dydaktycznych do rewalidacji.
 • Organizacje turnusów rehabilitacyjnych o profilu psychoterapeutycznym.
 • Pisanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla dzieci.
 • Prowadzenie przedszkola terapeutycznego „Mały Książę” dla dzieci z autyzmem.
 • Organizacje warsztatów artystycznych.

Pomorskie Centrum Terapii Pedagogicznej w Koszalinie współpracuje z wieloma instytucjami. Współpraca dotyczy organizacji szkoleń oraz wykorzystania rozwiązań dydaktycznych opracowanych przez PCTP w tym programów komputerowych oraz pomocy dydaktycznych.