Produkty

Pomorskie Centrum Terapii Pedagogicznej od 1994 roku zajmuje się projektowaniem i produkcja pomocy dydaktycznych. Produkowane przez PCTP materiały są testowane i użytkowane w placówkach prowadzonych przez nasze centrum. W projektowaniu materiałów biorą udział pedagodzy, logopedzi, psychologowie, programiści, plastycy. W ramach testowania pomocy dydaktycznych dokonuje się bieżących ulepszeń i korekt, co wpływa na ogólny kształt i przydatność wdrażanych rozwiązań.

Z naszych pomocy dydaktycznych korzysta tez wiele ośrodków w kraju w tym:

  • Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
  • Szkól Specjalnych
  • Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych
  • Przedszkoli integracyjnych
  • Przedszkoli specjalnych
  • Stowarzyszeń
  • Fundacji
  • Prywatnych gabinetów