Plan szkoleń

Plan szkoleń na rok 2016-2017

  1. Koszalin- 04.02.2017 – Diagnoza Profilu Psychoedukacyjnego ( PEP-R) E. Schoplera dla dzieci do 12 r.ż z deficytami rozwoju. ( Uwaga! – termin został zmieniony z 11.02.17 na 4.02.17)
  2. Koszalin – 25.02.2017 – Sala Doświadczania Świata a rozwój percepcji w terapii osób niepełnosprawnych – blok poszerzony – szkolenie nie odbedzie się  w zaplanowanym terminie