Programy multimedialne do diagnozy

14 października 2015

EDU-1 MULTIMEDIA

Komputerowy program do diagnozy i konstrukcji Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych – nie archiwizuje danych. Funkcje programu: sporządza wykresy, zawiera ćwiczenia do IPET-a, zawiera pomoce dydaktyczne z możliwością […]
14 października 2015

EDU-2 MULTIMEDIA

EDU-2 MULTIMEDIA służy do diagnozy dzieci od 12 roku życia oraz do diagnozy młodzieży i osób dorosłych z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym. W diagnozie oceniane […]
14 października 2015

EDU-4XXL MULTIMEDIA

OPIS MERYTORYCZNY PROGRAMU – EDU 4XXL-MULTIMEDIA  PROGRAM DO DIAGNOZY I KONSTRUKCJI INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW EDUKACYJNO – TERAPEUTYCZNYCH Zakres funkcji programu: Tworzenie bazy danych o dziecku z możliwością […]