Tematyka szkoleń

Temat 1

Diagnoza Profilu Psychoedukacyjnego (PEP-R) E. Schoplera dla dzieci od 1 do 12 roku życia z deficytami rozwojowymi.

Temat 2

Diagnoza funkcjonalna z wykorzystaniem Profilu Psychoedukacyjnego w oparciu o program EDU-4XXLMultimedia.

Temat 3

Sala Doświadczania Świata a rozwój percepcji w terapii osób niepełnosprawnych – blok poszerzony.*

Temat 4

Metody i formy stymulacji sensorycznej w rewalidacji osób upośledzonych umysłowo.*

Temat 5

Specjalistyczny Program Terapii „SENSOR-KOMPLEX” dla dzieci z deficytami rozwojowymi.

19 października 2015

Diagnoza Profilu Psychoedukacyjnego

Diagnoza Profilu Psychoedukacyjnego (PEP-R) E. Schoplera dla dzieci od 1 do 12 roku życia z deficytami rozwojowymi. Profesjonalna diagnoza funkcjonalna pozwalająca na ocenę dziecka w skali […]
19 października 2015

Diagnoza funkcjonalna

Diagnoza funkcjonalna z wykorzystaniem Profilu Psychoedukacyjnego w oparciu o program EDU-4XXLMultimedia. Program obsługuje wszystkie zagadnienia  diagnozy Profilu Psychoedukacyjnego i pisanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych – jest najnowocześniejszym […]
19 października 2015

Sala Doświadczania Świata

Sala Doświadczania Świata a rozwój percepcji w terapii osób niepełnosprawnych – blok poszerzony.* Sala doświadczania świata, to specjalnie zaaranżowane pomieszczenie w którym realizowana jest specjalistyczna terapia […]